Løsninger

Informasjon

Din bedrift

Løsninger

Informasjon

Din bedrift

Retningslinjer for personvern 


Informasjon om vår behandling av personopplysningene dine. 


Formålet med EKFTs personvernerklæring er å forklare hvordan vi samler inn, behandler og beskytter personopplysninger.

 

EFKT har en klar ambisjon om å minimere behandlingen av personopplysningene dine så mye som mulig og å skape en høy grad av åpenhet rundt de opplysningene som behandles. Formålet med denne erklæringen er derfor også å informere deg om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, hvordan behandlingen foregår og hvilke rettigheter du kan utøve. 


Hvis du har spørsmål eller henvendelser knyttet til behandlingen av personopplysningene dine, er du alltid velkommen til å kontakte oss. Kontaktinformasjonen finner du i den siste delen av denne erklæringen. Behandling av personopplysninger 


Når du har valgt en eiendomsmegler som bruker EFKT, samler vi inn følgende personopplysninger:

 • Formål: Personopplysningene dine brukes til å kontakte deg for å levere produkter/tjenester som du har bestilt/kjøpt av eiendomsmegleren.

 • Hvilke typer personopplysninger vi behandler: Navn, adresse, telefonnummer og e-post 


Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger følger av: 

 • Hvis det er nødvendig for å oppfylle en avtale som du eller eiendomsmegleren er part i. 

 • Hvis det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse, f.eks. i henhold til bokføringsloven. 


Hvor personopplysningene dine kommer fra:

 • Direkte fra deg 

 • Fra eiendomsmegleren din 

 • Fra andre offentlig tilgjengelige kilder 


Vi kan utlevere personopplysningene dine under følgende omstendigheter: 

 • Til konsernselskaper og andre forretningspartnere 

 • Til leverandører vi samarbeider med for å støtte virksomheten vår, for eksempel: 

  • Tjenesteleverandører, teknisk support og kundeservice. 

  • Leveringstjenester 

 • Hvis det kreves av en rettskjennelse eller gjeldende lov. Overføringer til mottakere i tredjeland, inkludert internasjonale organisasjoner: 

 • Som et ledd i utarbeidelsen av våre tjenester/produkter vil disse personopplysningene bli behandlet av en databehandler utenfor EU og EØS, da bilderedigering mv. utføres i et konserninternt selskap i Vietnam, som av EU-kommisjonen regnes som et tredjeland. I samsvar med artikkel 46(5) i personvernforordningen har EKFT sørget for at de nødvendige garantier og rettigheter er på plass for deg som kunde i det aktuelle landet. Dette er gjort ved å følge EU-kommisjonens retningslinjer for overføring, som krever at EKFT har inngått EU-kommisjonens standardkontrakt med sitt datterselskap i Vietnam (i henhold til artikkel 46(2)(c)). Dette vil sikre at EFKT følger de nødvendige retningslinjene. 


Lagring av dine personopplysninger: 

I forbindelse med levering av våre produkter/tjenester lagrer vi personopplysningene dine i inntil 6 år etter at kundeforholdet er avsluttet i henhold til den danske bokføringsloven, med mindre det foreligger særlige grunner til å lagre opplysningene i en lengre periode. 


Dine rettigheter


 • I henhold til personvernforordningen har du en rekke rettigheter i forbindelse med vår behandling av opplysninger om deg.

 • Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss.

 • Rett til å se informasjon (innsynsrett).

 • Du har rett til å få tilgang til opplysningene vi behandler om deg, samt en rekke tilleggsopplysninger.

 • Rett til retting (korrigering).

 • Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv korrigert. 

 • Rett til sletting. 

 • I spesielle tilfeller har du rett til å få opplysninger om deg slettet før tidspunktet for vår vanlige generelle sletting inntreffer. 

 • Rett til begrensning av behandling. 

 • I visse tilfeller har du rett til å begrense behandlingen av personopplysningene dine. Hvis du har rett til å begrense behandlingen, kan vi i fremtiden bare behandle opplysningene - med unntak av lagring - med ditt samtykke eller for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller for å beskytte en person eller viktige samfunnsinteresser. 

 • Rett til å komme med innsigelser. 

 • I visse tilfeller har du rett til å protestere mot vår eller lovlig behandling av personopplysningene dine. 

 • Rett til å overføre data (dataportabilitet). 

 • I visse tilfeller har du rett til å motta personopplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og til å få disse personopplysningene overført fra en behandlingsansvarlig til en annen uten hindring. 

 • Du kan lese mer om rettighetene dine i Datatilsynets veiledning om registratorens rettigheter, som du finner på www.datatilsynet.dk


Regler 


Reglene som gjelder for EFKTs behandling av dine personopplysninger finner du i: 

 • Personopplysningsloven (frem til 25. mai 2018) 

 • Personvernforordningen (etter 25. mai 2018) 

 • Personvernloven (etter 25. mai 2018) 


Vi er sansvarlige for behandling av data - hvordan kontakter du oss? 


EFKT er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene vi har mottatt om deg. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor. 


Danmark 

Selskapets navn: EFKT A/S 

Adresse: Højbyvej 50, 5260 Odense S 

Org. Nr.: DK-30280458 

Telefon: +47 210 80 500 

E-postadresse: info.no@efkt.com 


Sverige 

Selskapets navn: EFKT AB 

Adresse: Stigbergsliden 5, 414 63 Göteborg 

Org. Nr.: SE-556720-7468 

Telefon: +46 (0) 31-303 10 50 

E-postadresse: info.se@efkt.com 


Norge 

Selskapets navn: EFKT Norge 

Adresse: Kongens gate 11, 0153 Oslo 

Org. Nr.: 887 449 082 

Telefon: +47 21 08 05 00

E-postadresse: info.no@efkt.com 


Retningslinjer for personopplysninger ved rekruttering 

Vi oppfordrer deg til å lese vår personvernerklæring for rekruttering for å lære mer om våre retningslinjer for personvern når du sender inn søknaden din.

 

Som en del av rekrutteringsprosessen behandler vi personopplysningene dine som beskrevet i denne personvernerklæringen. EFKT Danmark A/S, Højbyvej 50, 5250 Odense, Danmark, CVR-nr. 25362195, er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn og behandles som en del av rekrutteringsprosessen. EFKT samarbeider med HR-Skyen.dk, som fungerer som databehandler for EFKT i forbindelse med rekrutteringssystemet som brukes.


Behandling av opplysninger i rekrutteringsprosessen 


For å kunne vurdere søknaden din behandler vi informasjonen, inkludert personopplysninger, som du oppgir i søknaden og CV-en din. Vi anbefaler at du ikke oppgir sensitive personopplysninger, for eksempel opplysninger om rase eller etnisk opprinnelse, religion, fagforeningsmedlemskap, seksuell legning, helse osv. i søknaden din. 


Når du søker jobb hos oss, samtykker du til at vi behandler personopplysningene dine i denne sammenhengen.


I rekrutteringsprosessen gjennomfører vi intervjuer som fokuserer på din faglige og personlige kompetanse, arbeidsoppgaver og EFKT som arbeidsplass.


Vi noterer oss noe av informasjonen som kommer frem under intervjuet/intervjuene. Kun relevant informasjon brukes til å vurdere om du skal tilbys en stilling. Disse opplysningene behandles konfidensielt og oppbevares sammen med søknaden din. 


Hvis jobben krever at du gjennomfører personlighetstester eller lignende, vil du bli informert om dette. Resultatene av slike tester vil bli behandlet konfidensielt, men vil inngå i vår behandling av søknaden din. 


Innhenting av annen informasjon og referanser 


Som en del av rekrutteringsprosessen vil vi ofte søke ytterligere informasjon om den eller de søkerne vi anser som best kvalifisert. I denne sammenheng kan vi, der det er relevant, søke offentlig tilgjengelig informasjon fra internett, inkludert sosiale medier. Vi kan også be deg om å sende oss mer informasjon selv. 


Hvis vi ønsker å innhente informasjon om deg fra din nåværende eller tidligere arbeidsgiver via referansesjekk, vil vi først be om ditt samtykke. Hvis du ikke samtykker, innhenter vi ikke referanseopplysninger. Du bør imidlertid være oppmerksom på at hvis du ikke samtykker til at vi innhenter referanseopplysninger, kan søknaden din bli avvist. 


Hvis du blir tilbudt en jobb hos EFKT, kan du også bli bedt om å fremlegge en kopi av straffeattesten din eller samtykke til at vi innhenter en privat straffeattest. Denne informasjonen vil også bli behandlet konfidensielt og lagret i personalmappen din. 


Lagringsperiode 


Hvis du blir tilbudt en jobb i et av Esoft-konsernets selskaper, vil søknaden din og andre personopplysninger som samles inn i forbindelse med rekrutteringsprosessen, bli inkludert i din medarbeidermappe. 


Hvis du får avslag på søknaden din, lagrer vi søknaden din og eventuelle andre personopplysninger som er samlet inn i løpet av rekrutteringsprosessen, i en periode på 6 måneder etter avslaget, slik at vi kan kontakte deg hvis det dukker opp en jobbmulighet som passer din profil på et senere tidspunkt. Søknaden din og ytterligere personopplysninger slettes automatisk fra databasen vår etter 6 måneder, med mindre du reaktiverer den i ytterligere 6 måneder. Du vil motta en påminnelse med en lenke for å reaktivere og oppdatere den før utløpet av perioden.

 

Helseopplysninger 


I unntakstilfeller kan vi be om opplysninger om helsen din. Dette kan være relevant i situasjoner der en sykdom vil ha en betydelig innvirkning på din evne til å fylle stillingen. 


Hvis helseopplysninger anses som nødvendige, vil vi spesifisere hvilke sykdommer eller symptomer på sykdommer du ønsker å motta informasjon om. Vi respekterer naturligvis rammene og begrensningene i den danske helseopplysningsloven i denne forbindelse. 


Utlevering av personopplysninger 


Dersom vi bruker eksterne selskaper i forbindelse med rekrutteringsprosessen - herunder rekrutteringsselskaper, leverandører av personlighetstester osv. Utlevering av dine personopplysninger til eventuelle tredjeparter skjer i henhold til skriftlige databehandleravtaler med de aktuelle partene, som er i samsvar med gjeldende regler. EFKT kontrollerer at databehandlerne som brukes, har tilstrekkelig IT-sikkerhet.


Personopplysningene dine kan bli utlevert til andre konsernselskaper i Danmark, Sverige, Norge og Vietnam etter behov. Hvorfor våre konsernselskaper inkluderer et selskap i et land utenfor EU/EØS. EFKT Danmark A/S har inngått overføringsavtaler basert på EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler for å sikre et tilstrekkelig personvernnivå i forbindelse med overføringene. 


Dine rettigheter

 

Ethvert samtykke du har gitt i forbindelse med søknads- og/eller rekrutteringsprosessen, kan når som helst trekkes tilbake ved å kontakte oss. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, vil vi slutte å behandle personopplysningene dine, med mindre vi har rett til å fortsette å behandle og lagre personopplysningene dine på et annet grunnlag. 


Du har rett til innsyn i personopplysningene vi behandler om deg, med visse lovbestemte unntak. Du har også rett til å protestere mot innsamling og videre behandling av personopplysningene dine. I tillegg har du rett til å be om at behandlingen begrenses og til å få personopplysningene dine korrigert eller, under visse omstendigheter, slettet. 


I tillegg har du i visse tilfeller rett til å motta personopplysningene vi har registrert om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og til å be oss om å overføre disse opplysningene til en annen behandlingsansvarlig. 


Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, eller hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller behandlingen av personopplysningene dine, kan du kontakte oss på info.no@efkt.com


Hvis du ønsker å klage på behandlingen av personopplysningene dine, kan du kontakte oss på info.no@efkt.com. Du kan også sende inn en klage til Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo. www.datatilsynet.no. 

Din suksess

er vår suksess.

Vi skaper

Vi øker kvaliteten

Vi streber hver dag etter å levere markedets bredeste utvalg av løsninger av høyeste kvalitet. Derfor er det også viktig for oss å vite hva kundene og boligselgerne våre mener.  

Din suksess

er vår suksess.

Vi skaper

Vi øker kvaliteten

Vi streber hver dag etter å levere markedets bredeste utvalg av løsninger av høyeste kvalitet. Derfor er det også viktig for oss å vite hva kundene og boligselgerne våre mener.  

Din suksess

er vår suksess.

Vi skaper

Vi øker kvaliteten

Vi streber hver dag etter å levere markedets bredeste utvalg av løsninger av høyeste kvalitet. Derfor er det også viktig for oss å vite hva kundene og boligselgerne våre mener.